دفاتر فروش و نمایندگی ها
typo_arrowکارخانه : کیلومتر ۸۰ اتوبان تهران قزوین کارخانه سیمان آبیک

tel2 مدیریت فروش : ۳۳۱۳۰۵۴۱ – ۰۲۱ fax فکس : ۴۵۳۸۳۰۳۴ – ۰۲۶
tel2 دفتر مرکزی فروش :  ۴۵۳۸۳۲۴۸ – ۰۲۶ , ۴۵۳۸۳۲۸۹ – ۰۲۶ fax  فکس : ۴۵۳۸۳۰۳۴ – ۰۲۶
tel2 بخش صادرات : ۴۵۳۸۲۹۶۵ – ۰۲۶ fax  فکس : ۴۵۳۸۳۰۳۴ – ۰۲۶
tel2حسابداری فروش : ۴۵۳۸۲۷۱۰ – ۰۲۶ fax فکس : —

typo_arrowدفتر تهران : میدان آرژانتین – بلوار بیهقی – خیابان ۱۶ – پ ۲۸

tel2 تلفن : ۸۸۷۳۶۹۸۸-۰۲۱ faxدورنویس : ۸۸۷۳۹۵۱۷ – ۰۲۱

typo_arrowدفتر کرج : میدان فجر – بلوار سرداران – روبروی خیابان فرهنگیان – ساختمان یاسمین – طبقه سوم

tel2تلفن : ۳۲۷۱۵۳۶۴ -۰۲۶ faxدورنویس : ۳۲۷۳۵۸۱۴-۰۲۶

typo_arrowدفتر قزوین : بلوار آیت ا… خامنه ای – نرسیده به میدان ولیعصر – کوچه گلستان ۴ – روبه روی بانک مسکن

tel2تلفن : ۳۳۵۶۶۱۱۲ – ۰۲۸ faxدورنویس : ۳۳۵۶۶۱۱۳-۰۲۸

شکایات مشتریان :

۰۲۶-۴۵۳۸۳۲۸۹

۰۲۶-۴۵۳۸۳۲۴۸

۰۲۶-۴۵۳۸۲۹۶۵

دانلود فرم های مربوطه

فرم درخواست خرید سیمان حضوری
فرم درخواست خرید سیمان غیرحضوری