مشتری گرامی ؛
  از آنجا که اساس خط مشی شرکت سیمان آبیک "ارتقاء مستمر سطح کیفیت خدمات و تولیدات ، با هدف افزایش رضایت مشتری" می باشد و این مهم ممکن نیست مگر از طریق ارتباط دائم و نزدیک با مصرف کنندگان محترم ، لذا خواهشمندیم به منظور راهنمایی و همکاری بیشتر ما به سئوالات ذیل پاسخ دهید .

  میزان رضایت شما از کیفیت سیمان خریداری شده چقدر است ؟

  خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

  آیا اطلاعات فنی درج شده بر روی بسته بندی سیمان در ارتباط با مشخصات انواع محصولات و شرایط کاربرد کافیست ؟

  خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

  سطح رضایت شما از میزان اطلاع رسانی فنی و کیفی واحد مهندسی فروش چقدر است ؟

  خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

  به نظر شما تنوع سیمانهای تولیدی شرکت چگونه است؟

  خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

  میزان رضایت شما از جنس پاکتهای کاغذی مصرفی سیمان چقدر است ؟

  خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

  میزان رضایت شما از سالم بودن پاکتهای کاغذی مصرفی سیمان چقدر است ؟

  خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

  میزان رضایت شما از دقیق بودن وزن سیمان بسته بندی چقدر است ؟

  خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

  به چه میزان تمایل دارید محصول ما را به دیگران معرفی نمایید تا از ما خرید کنند ؟

  خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

  سیمان خریداری شده شما به چه میزان بر اساس برنامه زمانبندی ، تحویل می گردد؟

  خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

  میزان رضایت شما از محل دفتر فروش چقدر است ؟

  خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

  میزان رضایت شما از سرعت انجام کار در دفاتر فروش چگونه است؟

  خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

  میزان رضایت شما از نحوه برخورد و رفتار متصدیان و کارکنان دفاتر فروش چگونه است ؟

  خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

  میزان رضایت شما از اطلاع رسانی در حین فروش چقدر است ؟

  خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

  میزان رضایت شما از نحوه رسیدگی به شکایات مربوط به محصول سیمان (موارد مربوط به کیفیت ، کمیت و بسته بندی سیمان) از سوی شرکت چقدر است؟

  خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

  راهنمایی ها و مشاوره هایی پس از فروش به چه میزان رضایت شما را جلب می نماید ؟

  خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

  در صورت نیاز به ارتباط با مسئولین فروش ، میزان دسترسی شما به آنها چگونه است ؟

  خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

  میزان رضایت شما از نحوه رسیدگی به پیشنهادات و انتقادات از سوی شرکت چگونه است ؟

  خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

  با توجه به جمیع موارد به چه میزان از خرید خود از شرکت سیمان آبیک راضی هستید؟

  خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد