image

شرکت سیمان آبیکتوليد سبز ، محصول برتر و محيط زيست سالم

image

شرکت سیمان آبیکتنها شرکت سیمانی دارای تندیس برترین محصول R&D طی 3سال متوالی در کشور

image

Control Room

image

شرکت سیمان آبیک

  • اولین تولید کننده سیمان پرتلند آهکی در ایران
  • اولین تولید کننده سیمان پرتلند مرکب در ایران
  • اولین دارنده گواهینامه ISO 9001 در صنعت سیمان کشور
  • بکار گیری سوخت جایگزین برای اولین بار در کشور
  • اجرای بزرگترین طرح افزایش ظرفیت در کشور ( از 3500 به 8500 در روز )


English
فارسی