• بازدید : 67

  • پ

  • شناسه خبر : 8074

لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۱۴۰۲

احتراماً بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم می رساند، پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۶۶۳ مورخ ۱۹ / ۰۲ / ۱۴۰۳  مبنی برتشکیل جلسه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۰۲ / ۰۳ / ۱۴۰۳ ،ضمن عرض تسلیت، با توجه به شهادت مظلومانه ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله رئیسی و همراهان و تعطیلی رسمی روز چهارشنبه مورخ ۰۲ / ۰۳ / ۱۴۰۳ توسط هیئت محترم دولت، مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت لغو و شرایط اعلامی در آگهی مزبور کان لم یکن میباشد و تاریخ جدید متعاقبا” اعلام می گردد.