• بازدید : 62

  • پ

  • شناسه خبر : 7905

بازدید مهندس لطفی عضو محترم هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و هیات همراه

به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان آبیک ، روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ جناب آقای مهندس لطفی عضو محترم هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و هیات همراه در کارخانه سیمان آبیک حضور یافته و بازدیدی از خط تولید کارخانه به عمل آوردند. پس از بازدید طی جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر وفاپور ، مدیرعامل شرکت سیمان فارس و خوزستان ، مهندس نیکنام ، مدیر عامل  شرکت سیمان آبیک و جمعی از معاونان و مدیران شرکت ، وضعیت کارخانه و مسائل و مشکلات پیش رو طرح و بررسی گردید.