• بازدید : 1886

  • پ

  • شناسه خبر : 6105

مزایده عمومی املاک

 

شرح مزایده : مزایده عمومی املاک.
مشخصات و تعداد/ مقدار : به فایل های پیوست رجوع شود.
تاریخ اعتبار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

دانلود مدارک مزایده