• بازدید : 1814

  • پ

  • شناسه خبر : 6021

رشد سود خالص تجمیعی سیتا؛ ۲.۲برابر سال قبل

محمد رضوانی‌ فر، مدیرعامل شستا: پس از بارگذاری پیش‌بینی سود شرکت‌های بورسی شستا، امروز هلدینگ سیمانی ‎شستا پیش‌بینی سود خالص تجمیعی شرکت‌های مدیریتی خود را منتشر می‌کند.

رشد سود خالص تجمیعی ۲.۲ برابر سال قبل بوده و از ۱۲۵۰ میلیارد به ۲۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.