• بازدید : 45

  • پ

  • شناسه خبر : 5953

ایجاد کتابخانه و مرکز اسناد صنعت سیمان

مدیران، متخصصان و همکاران محترم صنعت سیمان

به لطف خداوند متعال توفیقی حاصل شد تا نیت چند ساله مبنی بر ایجاد کتابخانه و مرکز اسناد صنعت سیمان تحقق یابد.
در مرحله اول حدود ۲۵۰ نسخه مدرک (متن کتاب، جزوه، مقاله، تصویر، نمودار، نقشه و … ) در پایگاه بارگذاری شده است که از طریق تار نمای(سایت) رسمی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به نشانی www.cementassociation.ir   قابل دسترسی است.