• بازدید : 2087

  • پ

  • شناسه خبر : 5843

توییت مهم شبانگاهی وزیر کار

توییت مهم شبانگاهی وزیر کار

وزیرتعاون کار و رفاه اجتماعی از بورسی شدن شستا بعنوان بزرگترین هلدینگ چند رشته ای کشور خبر داد.

محمدشریعتمداری نوشت:

‏الوعده‌وفا!

‎#شستا بورسی شد.یعنی تحقق یک وعده بزرگ. با عرضه اولیه شستا بعنوان بزرگترین هلدینگ چند رشته‌ای کشور، گام جدی بسوی شفافیت وصیانت ازمنافع بیمه شدگان برداشته شد.این بازی برد-برد برای بیمه شدگان و‌اقتصادایران است.این مهم جز با‌ تکیه برمدیریت جوان و علمی در شستا محقق‌نمی شد.