• بازدید : 2935

  • پ

  • شناسه خبر : 5480

رفع موانع صادرات، الزامی در عبور از مشکلات صنعت سیمان

کارشناس صنعت سیمان معتقد است که پیگیری برای رفع موانع صادراتی میتواند راهگشای مشکلات صنعت سیمان در حوزه فروش، حذف رقابت منفی و افزایش نقدینگی کارخانجات باشد.

مهندس اسعدی ضمن اشاره به این موضوع که در حال حاضر درخواست هایی از سوی مشتریان سیمان ایران وجود دارد که به دلیل موانع مذکور، امکان پاسخگویی به آنها فراهم نیست اظهار داشت: به عنوان مثال میتوان به کشور چین اشاره کرد که به دلیل مسایل زیست محیطی از ظرفیت تولید کلینکر خود کاسته و تعدادی از خطوط تولید خود را متوقف و در حال حاضر نیازمند واردات ۲۰ میلیون تن کلینکر است.

این موضوع میتواند به عنوان یک فرصت برای صادرات کلینکر ایران به کشور چین باشد اما در عمل میزان کمی از این ظرفیت صادراتی محقق شده است و نیازمند برنامه ریزی و اقدام برای کسب سهم بیشتری از بازارهای جهانی هستیم تا به این ترتیب بتوان مشکلات صنعت سیمان در حوزه فروش، رقابت منفی و نقدینگی کارخانجات را پشت سر نهاد.

این کارشناس صنعت سیمان معتقد است توسعه حمل و نقل ریلی میتواند مزایای فراوانی برای جابجایی و صادرات سیمان فراهم آورد و در کارخانجات و مناطقی که دسترسی مناسبی به خطوط حمل و نقل ریلی وجود داشته این موضوع به اثبات رسیده است.