• بازدید : 2818

  • پ

  • شناسه خبر : 4400

تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ارتباط با مشتریان مبتنی بر استانداردهای ISO10001-4

تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ارتباط با مشتریان مبتنی بر استانداردهای ISO10001-4

ممیزی خارجی مراقبتی سیستم مدیریت کیفیت ارتباط با مشتریان مبتنی بر سری استانداردهای ISO10001-4 در مورخه بیستم دی ماه جاری توسط ممیزین CB توف نورد انجام و گواهینامه های مذکور به مدت یکسال تمدید گردید .