• بازدید : 3553

  • پ

  • شناسه خبر : 4355

برگزاری مانور زلزله مدارس

در سه شنبه مورخ  ۰۶ / ۰۹ / ۹۷   مانور زلزله در مدارس پسرانه و دخترانه شهرک شهید بهشتی سیمان آبیک  توسط  واحد ایمنی و بهداشت شرکت سیمان آبیک برگزار گردید.

از آنجائی که کشور ایران از جمله مناطق زلزله خیز دنیا  به شمار می آید لذا برگزاری مانور برای آمادگی بیشتر در هنگام وقوع زلزله امری ضروری می باشد . هدف از اجرای این مانور و دخیل کردن دانش آموزان در آن افزایش مهارت، اعتماد به نفس و بهبود تاب آوری دانش آموزان در مواجهه با اثرات سوانح طبیعی مانند زلزله است .طی این مانور علاوه بر دانش آموزان، مسئولان مدارس نیز آمادگی لازم را کسب کردند.