• بازدید : 3194

  • پ

  • شناسه خبر : 4213

گواهینامه سری ISO 10001-4 برای سه سال توصیه صدور گردید

ممیزی مراقبتی نوبت دوم سیستم IMS و ممیزی تکرار صدور سیستم مدیریت کیفیت رضایت مشتریان مبتنی بر استانداردهای سری ۴-۱۰۰۰۱ ISO در مورخه آبان ماه ۹۶ توسط شرکت Tuv Nord مورد ممیزی خارجی قرار گرفت و گواهینامه IMS ابقاء و گواهینامه سری ISO 10001-4 برای سه سال توصیه صدور گردید.
این موفقیت را به همه همکاران محترم شرکت تبریک عرض می کنیم .

روابط عمومی شرکت سیمان آبیک