• بازدید : 2223

  • پ

  • شناسه خبر : 3738

حضور شرکت سیمان آبیک در نمایشگاه صنعت سیمان و افق پیش رو

حضور شرکت سیمان آبیک در نمایشگاه صنعت سیمان و افق پیش رو

شرکت سیمان آبیک با حضور در نمایشگاه صنعت سیمان و افق پیش رو به ارائه توانمندیهای خاص خود به عنوان بزرگترین شرکت سیمان کشور پرداخت .
نمایشگاه مذکور در مورخ ۱۹ الی ۲۱ آبانماه ۱۳۹۴ در محل سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران دایر گردید .
غرفه شرکت سیمان آبیک در این نمایشگاه مورد استقبال بازدیدکنندگان صنعتی و صاحبان صنایع قرار گرفت .

روابط عمومی شرکت سیمان آبیک