• بازدید : 2259

  • پ

  • شناسه خبر : 3620

برگزاری مراسم مرحوم ستاره

در غم فراق همکار گرامی مهندس سید مجید ستاره به سوگ نشسته ایم 

او رفت و یاد و خاطراتش طنین انداز دلهایمان گشت .

به مناسبت درگذشت همکار گرانقدر و ارزشمند مان در شرکت سیمان آبیک، مهندس سید مجید ستاره مراسمی یادبودی برقرار داشتیم .

آرامشی ابدی برایش آرزومندیم  ، باشد که قرین رحمت لایتناهی پروردگار قرار گیرد.