• بازدید : 2232

  • پ

  • شناسه خبر : 3520

عبور از تحریم به شرایط هموار اقتصاد بین المللی

پیرو اقدامات دیپلماتیک انجام شده برای رفع تحریم های اقتصادی کشور، هلدینگ سیمان فارس و خوزستان در نظر دارد مسابقه ای با موضوع ” عبور از تحریم به شرایط هموار اقتصاد بین المللی ” برگزار نماید.