• بازدید : 2314

  • پ

  • شناسه خبر : 3444

برگ زرین دیگری از افتخارات سیمان آبیک

برگ زرین دیگری از افتخارات سیمان آبیک

” شرکت سیمان آبیک موفق به اخذ گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان گردید”

طی ارزیابی و بررسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، شرکت سیمان آبیک شایسته احراز دریافت گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان گردید .
این گواهینامه طی مراسمی همزمان با ۹ اسفند (روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان) به شرکت اعطاء گردید .

 

 

روابط عمومی شرکت سیمان آبیک