• بازدید : 2350

  • پ

  • شناسه خبر : 3411

سیمان آبیک درصدر بزرگترین تولید کنندگان سیمان کشور

براساس تازه ترین اعلام آماری انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور ، شرکت سیمان آبیک با تولید بیش از ۲ میلیون و ۷۷ هزار تن سیمان در هشت ماهه نخست امسال موفق به کسب عنوان بزرگترین تولید کننده صنعت سیمان کشور در این مدت گردید .
این نکته از این منظر نیز حائز اهمیت است که شرکت سیمان آبیک با فاصله تولیدی بسیاری از شرکت های سیمانی ، توانایی گسترده تولید خود را ارائه نموده است .
در راستای اهداف تولیدی شرکت سیمان آبیک ، سعی در آنست که با حفظ کیفیت تولیدات ، کمیت نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد .

روابط عمومی شرکت سیمان آبیک