• بازدید : 2101

  • پ

  • شناسه خبر : 3403

برگزاری نشست هم اندیشی سیمان آبیک و نمایندگان صنفی حمل و نقل

به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان آبیک روز شنبه مورخ سیزدهم دیماه ، نشست هم اندیشی و ارائه راهکارهای عملی فروش محصولات شرکت سیمان آبیک با نمایندگان شرکتهای صنفی حمل ونقل و صنف رانندگان برگزار گردید .
در جلسه مذکور با حضور مدیریت فروش ، موضوعات مطروحه در رابطه با ارائه پیشنهادات تسریع فورش و تحویل سیمان و اعمال سیاستهای تشویقی فروش مورد بحث قرار گرفت .
شرکت سیمان آبیک با برگزاری این جلسات بصورت مداوم و با توجه به سیاست مشتری مداری سازمان ، در پی ارائه بهتر کمی و کیفی خدمات به مشتریان میباشد .

روابط عمومی شرکت سیمان آبیک