• بازدید : 2038

  • پ

  • شناسه خبر : 3380

برگ زرین دیگری از افتخارات سیمان آبیک

شرکت سیمان آبیک موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت رضایت مشتریان مبتنی بر سری استانداردهای ISO 10001-4 گردید .
طی ممیزی خارجی صورت گرفته توسط شرکت مشارکتی TUV NORD IRAN در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۹۳ شرکت سیمان آبیک موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت رضایت مشتریان مبتنی سری استانداردهای ISO 10001-4 گردید .