• بازدید : 2158

  • پ

  • شناسه خبر : 3120

بازدید هیئت مدیره شرکت سیمان فارس و خوزستان

از شرکت سیمان آبیک

روز چهارشنبه مورخ هفتم خرداد ماه اعضای هیئت مدیره شرکت سیمان فارس و خوزستان جهت بازدید از شرکت سیمان آبیک در محل این شرکت حضور بهم رساندند .

در این بازدید آقای مهندس فتوگرافی (مدیر عامل شرکت سیمان آبیک)و تنی چند از مسئولین ارشد شرکت اعضای هیئت مدیره را همراهی نمودند ، قسمتهای مختلف کارخانه مورد بازدید قرار گرفت .

 

 

روابط عمومی شرکت سیمان آبیک