• بازدید : 2303

  • پ

  • شناسه خبر : 2609

پنجمین همایش مدیران ، مسئولین و کارشناسان محیط زیست هولدینگ فارس و خوزستان و سیمان تامین

پنجمین همایش مدیران ، مسئولین و کارشناسان محیط زیست هولدینگ فارس و خوزستان و سیمان تامین

همایش مذکور در تاریخ ۲۳ و۲۴ شهریور ماه جاری به اهتمام شرکت سیمان آبیک برگزار خواهد شد .

این همایش دو روزه که با حضور شرکتهای تحت پوشش هولدینگ فارس و خوزستان و سیمان تامین برگزار می گردد به منظور هم اندیشی در صنعت سیمان و همچنین بررسی راهکارهای مواجهه با معضلات زیست محیطی واحدهای سیمانی می باشد .

روابط عمومی شرکت سیمان آبیک