• بازدید : 2538

  • پ

  • شناسه خبر : 2612

برگزاری پنجمین همایش محیط زیست شرکتهای سیمانی

برگزاری پنجمین همایش محیط زیست شرکتهای سیمانی

پنجمین همایش محیط زیست شرکتهای تابعه هلدینگ سیمان تامین و فارس و خوزستان برگزار گردید .

همایش مذکور در تاریخ ۲۳ و ۲۴ شهریور ماه امسال و در محل دهکده ورزشی استان البرز به میزبانی شرکت سیمان آبیک و به جهت بررسی مسائل زیست محیطی شرکتهای تابعه هلدینگ و ارائه عملکرد در حوزه محیط زیست و بحث و تبادل نظر در مورد استراتژیهای این حوزه برگزار شد .

پس از خیر مقدم آقای مهندس باقری مدیر عامل شرکت سیمان آبیک به مدعوین ، آقای مهندس لطفی مدیریت عامل شرکت فارس و خوزستان ، مواردی را در مورد استراتژیهای هلدینگ سیمان فارس وخوزستان ارائه نمودند .

در ادامه جلسه آقایان دکتر پیراسته و مهندس اعلمش به ارائه تشریح عملکرد و استراتژیهای زیست محیطی هلدینگ پرداخته و اهمیت توجه ویژه به مسائل و معضلات زیست محیطی را در قالب شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ متذکر شدند .

در ادامه مراسم افتتاحیه جناب آقای فرهادی فرماندار محترم تهران به ایراد سخنانی در ارتباط با رعایت مسائل زیست محیطی پرداخته و پس از ایشان خانم انصاری ، معاونت فنی حفاظت محیط زیست استان البرز و همچنین آقای دکتر حجت از صاحبنظران و فعالان عرصه محیط زیست کشور و استاد دانشگاه سخنانی را در ارتباط با کنفرانس مذکور ایراد داشتند .

پس از مراسم افتتاحیه ، مسئولین محیط زیست شرکتهای سیمانی مدعو در قالب کارگاههای آموزشی به ارائه عملکردهای زیست محیطی شرکتهای خود پرداختند .

لازم به ذکر است که شرکتهای حاضر در همایش عبارت بودند از : شرکتهای سیمان آبیک ، سیمان فارس ، سیمان بهبهان ، سیمان شاهرود ، سیمان دورود ، سیمان خزر ، سیمان بجنورد ، سیمان فارس نو ، سیمان صوفیان ، سیمان ساوه ، سیمان نیریز ، سیمان خوزستان ، سیمان ارومیه ، سیمان غرب ، سیمان خاش ، سیمان قائن ، سیمان زنجان ، سیمان هرمزگان ، سیمان مهریز یزد و شرکتهای گچ ماشینی فارس ، فولاد وچدن دورود ، فارسیت دورود ، فارسیت اهواز ، کرمانیت ، پاکت سازی آبیک ، صنایع بتونی ، فربت بتون و آذریت .

دکتر حبیبی آزاد در پیگیری مباحث مطروحه به ارائه استراتژیهای هلدینگ برای کارگروههای همایش پرداختند .

در ادامه و در روز دوم تمامی نمایندگان شرکتهای سیمانی حاضر در همایش از سایت شرکت سیمان آبیک بازدید بعمل آوردند که در حین بازدید آقای مهندس وثوق مدیر مکانیک شرکت سیمان آبیک به تشریح فرآیند تولید سیمان پرداختند .

مراسم اختتامیه با بازگشت مدعوین از شرکت سیمان آبیک به محل همایش برگزار گردید که در نهایت منجر به صدور بیانیه ۶ بندی زیست محیطی شد که تمامی شرکتهای حاضر در همایش مذکور را ملزم به رعایت بیش از پیش موارد مرتبط با محیط زیست نمود .

در پایان پس از ارزیابی همایش توسط شرکت کنندگان عملکردهای برتر پنجمین همایش محیط زیست شرکتهای سیمان هلدینگ فارس وخوزستان و سیمان تامین به شرح زیر انتخاب شدند :

۱- مهندس فلاح پور از شرکت سیمان آبیک

۲- مهندس پور علی محمد از شرکت سیمان فارس

۳- مهندس عبدللهی زاده از شرکت سیمان بهبهان

روابط عمومی شرکت سیمان آبیک