• بازدید : 2637

  • پ

  • شناسه خبر : 2492

گزارش عملکرد مرتبط با محیط زیست

گزارش عملکرد مرتبط با محیط زیست

سیستم آنلاین مانیتورینگ (پایش لحظه ای)

با اقدامات فنی انجام شده در خصوص راه اندازی مجدد سیستم پایش لحظه ای غبار خروجی دودکش واحد اول شرکت سیمان آبیک در حال حاضر بصورت لحظه ای برای سازمان حفاظت محیط زیست ایران و مرکز کنترل و پایش محیط زیست استان البرز قابل رویت می باشد .

ضمنا مراحل انعقاد قرارداد و خرید سیستم پایش لحظه ای پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب شرکت سیمان آبیک به اتمام رسیده و این سیستم تا پایان آبانماه نصب و راه اندازی خواهد گردید .

پایش خوداظهاری موضوع بند ب ماده ۱۹۲ قانون پنجم توسعه

در این خصوص با بهره گیری از آزمایشگاههای معتمد در نیمه اول مهرماه۱۳۹۱ اندازه گیری پارامترهای زیست محیطی شامل :

میزان ذرات غبارخروجی ازکوره های واحد اول ، دوم وآسیابهای سیمان

میزان ذرات معلق زیست محیطی و پساب خروجی تصفیه خانه

وآزمایشات اندازه گیری صوت

انجام گردید که تهیه گزارش آن در دست اقدام است .

با توجه به اقدامات و عملکرد مثبت کارخانه سیمان آبیک درجهت کاهش میزان آلایندگی زیست محیطی ، امیداست که درآینده نزدیک شاهد هوای پاک و صنعت سبز در شهرستان و منطقه باشیم.

روابط عمومی شرکت سیمان آبیک

مهر۱۳۹۱