فرم سنجش میزان کفایت پرسشنامه های نظرسنجی مشتریان
مشتری گرامی :
لطفاً میزان رضایت خود از پرسشنامه های نظرسنجی که در اختیارتان قرار می گیرد را اعلام فرمائید .