فرم ویـژه مصارف عمرانی و دولتی
مشتری گرامی ؛
از آنجا که اساس خط مشی شرکت سیمان آبیک “ارتقاء مستمر سطح کیفیت خدمات و تولیدات ، با هدف افزایش رضایت مشتری” می باشد و این مهم ممکن نیست مگر از طریق ارتباط دائم و نزدیک با مصرف کنندگان محترم ، لذا خواهشمندیم به منظور راهنمایی و همکاری بیشتر ما به سئوالات ذیل پاسخ دهید .
۱ ویـژه مصارف عمرانی و دولتی
۲ کفایت پرسش نامه های نظرسنجی مشتریان