مأموریت

ماموریت شرکت سیمان آبیک عبارتست از :

۱- تولید انواع سیمان منطبق با استاندارد و مورد نیاز بازار ویا توافق با مشتری و فروش بصورت بسته بندی و فله ای و با حفظ موازین محیط زیست و ایمنی در بازارهای داخلی و خارجی .

۲- حضور در عرصه های علمی- تحقیقاتی به منظور طراحی سیمان های جدید برای پاسخ به نیازهای بازار و خواسته های مشتریان .

۳- برنامه ریزی و اجرای آموزش های علمی – کاربردی ، برای آماده سازی نیروی کار .

۴- ارائه مشاوره به مشتریان و مصرف کنندگان برای توسعه فرهنگ مقاوم سازی در ساخت و ساز کشور .

۵- استفاده از فن آوری های پیشرفته در راستای افزایش بهره وری.

۶- توسعه شراکتهای برون سازمانی به منظور پشتیبانی از سیاست ها و استراتژی شرکت .