شرکت سیمان آبیک
فرآیند رسیدگی به شکایات مشتریان

 

“ما ماده بی بدیل توسعه را با کیفیتی ممتاز تولید می کنیم “

 

 

مسئول انجام فعالیت شرح اقدامات شاکی شرح فعالیت
واحد ارتباط با مشتریان دریافت و تکمیل نمودن فرم ثبت شکایات مشتریان ۱- ثبت شکایت
واحد ارتباط با مشتریان دریافت و حفظ کد پیگیری شکایت ۲- اعلام وصول شکایت ، انجام ارزیابی اولیه و ارجاع به واحد مربوطه
واحد ارتباط با مشتریان +
مدیر فروش+نماینده مدیریت
—- ۳- پاسخ به شکایت
واحد ارتباط با مشتریان پذیرش/ رد تصمیمات گرفته شده ۴- اخذ نظریه کارشناسی و انتقال تصمیم به شاکی
واحد ارتباط با مشتریان پذیرش/ رد تصمیمات گرفته شده ۵- فرجام بخشی به شکایت
واحد ارتباط با مشتریان +
نماینده مدیریت
۶- تکمیل و ارزیابی شکایت و فرایند رسیدگی به شکایت

 

 

تلفن های تماس کارخانه : ۶۰-۳۳۱۳۰۴۵۹-۰۲۱
شماره فکس : ۳۳۱۳۰۶۰۳-۰۲۱
تلفن‌های تماس واحد ارتباط با مشتریان :

۰۲۶-۴۵۳۸۳۲۸۹

۰۲۶-۴۵۳۸۳۲۴۸

۰۲۶-۴۵۳۸۲۹۶۵
آدرس سایت : WWW.AbyekCement.Com
پست الکترونیکی : Info@ AbyekCement.Com
آدرس محل شرکت : کیلومتر ۸۰ اتوبان تهران – قزوین
صندوق پستی : ۱۵۳/۳۳۳۱۵
کد فرم : CDGI 001 بازنگری : ۰۰