شرکت سیمان آبیک
راهنمای فرآیند رسیدگی به شکایات مشتریان

به منظور آشنایی با مراحل رسیدگی به شکایات ، مجموعه اقدامات و محل پیگیری مراحل مختلف شکایت در جدول ذیل گنجانده شده است .

 

 

شرح فعالیت  شرح اقدامات شاکی مسئول انجام فعالیت 
۱- ثبت شکایت دریافت و تکمیل نمودن فرم ثبت شکایات مشتریان واحد ارتباط با مشتریان

۲- اعلام وصول شکایت ، انجام ارزیابی اولیه و

ارجاع به واحد مربوطه جهت بررسی دقیق شکایت

دریافت و حفظ کد پیگیری شکایت واحد ارتباط با مشتریان
۳- پاسخ به شکایت —– واحد ارتباط با مشتریان +
مدیر فروش+نماینده مدیریت
۴- اخذ نظریه کارشناسی و انتقال تصمیم به شاکی پذیرش/ رد تصمیمات گرفته شده واحد ارتباط با مشتریان
۵- فرجام بخشی به شکایت پذیرش/ رد تصمیمات گرفته شده واحد ارتباط با مشتریان
۶- تکمیل و ارزیابی شکایت و فرآیند رسیدگی به شکایت —– واحد ارتباط با مشتریان +
نماینده مدیریت

 

 

تلفن‌ تماس :۴۵۳۸۲۹۶۴-۰۲۶

تلفن های تماس کارخانه : ۶۰-۳۳۱۳۰۴۵۹-۰۲۱
شماره فکس : ۳۳۱۳۰۶۰۳-۰۲۱

آدرس سایت : WWW.AbyekCement.Com
پست الکترونیکی : sale@AbyekCement.Com
آدرس محل شرکت : استان البرز، نظرآباد کدپستی ۵۴۱۳۴-۳۳۳۱۹
صندوق پستی : ۳۳۳۱۵/۱۵۳
کد فرم : CDGI 001 بازنگری : ۰۳