شرکت سیمان آبیک
فرآیند رسیدگی به شکایات مشتریان

 

“ما ماده بی بدیل توسعه را با کیفیتی ممتاز تولید می کنیم “

 

مسئول انجام فعالیت شرح فعالیت
واحد ارتباط با مشتریان ۱- ثبت شکایت
واحد ارتباط با مشتریان ۲- اعلام وصول شکایت ، انجام ارزیابی اولیه و ارجاع به واحد مربوطه
واحد ارتباط با مشتریان +
مدیر فروش+نماینده مدیریت
۳- پاسخ به شکایت
واحد ارتباط با مشتریان ۴- اخذ نظریه کارشناسی و انتقال تصمیم به شاکی
واحد ارتباط با مشتریان ۵- فرجام بخشی به شکایت
واحد ارتباط با مشتریان +
نماینده مدیریت
۶- تکمیل و ارزیابی شکایت و فرایند رسیدگی به شکایت

 

 

تلفن های تماس کارخانه : ۶۰-۳۳۱۳۰۴۵۹-۰۲۱
شماره فکس : ۳۳۱۳۰۶۰۳-۰۲۱
تلفن‌های تماس واحد ارتباط با مشتریان :

۰۲۶-۴۵۳۸۳۲۸۹

۰۲۶-۴۵۳۸۳۲۴۸

۰۲۶-۴۵۳۸۲۹۶۵
آدرس سایت : WWW.AbyekCement.Com
پست الکترونیکی : Info@ AbyekCement.Com
آدرس محل شرکت : کیلومتر ۸۰ اتوبان تهران – قزوین
صندوق پستی : ۱۵۳/۳۳۳۱۵
کد فرم : CDGI 001 بازنگری : ۰۰