ردیف تعهد (وعده) محدودیت های ابلاغ شده به مشتری سایر شرایط دستورالعمل اطلاعات پشتیبان فعالیت برنامه ریزی ، طراحی،تدوین و پیاده سازی دستورالعمل فعالیت نگهداری و بهبود
۱ از زمان دریافت مدارک خرید تا صدور برگ فروش حداکثر ۱ روز کاری و از تاریخ صدور برگ فروش تا تایید نهایی آن حداکثر ۲ روز کاری می باشد. در صورت کامل نبودن مدارک خرید از سوی مشتری، مدت زمان مذکور افزایش می یابد. بر اساس دستورالعمل صدور قرارداد فروش (CDWI001) -شماره تلفن جهت پیگیری
– اطلاعات ارائه شده توسط مشتری به همراه فرم ها
از نظرات گروه های مشتاق،نظیر کارکنان،مشتریان،عاملان ،اعضای انجمن ،تأمین کنندگان صنفی و سایر ذینفعان شناسه جهت طراحی شناسه و تعهدات درخواستی ایشان استفاده می گردد انجام ممیزی داخلی و پیگیری اقدامات
۲ در راستای سهولت دسترسی مشتریان به کلیه خدمات فروش(شامل نحوه انجام خرید، اعلام مانده ریالی و تناژی، تبدیل محصول و … )، ارائه خدمات از طریق دفاتر آبیک و تهران انجام می گیرد. فروش سیمان بسته بندی کمتر از ۱۰ تن و سیمان فله ای کمتر از ۱۳ تن انجام نمی شود. -شرایط فروش و تحویل در تمامی دفاتر مشابه می باشد.
– به درخواست های ابطال برگ فروش و تسویه ریالی مشتریان (در صورت نیاز) در دفتر آبیک رسیدگی خواهد شد.
خدمات در دفتر فروش کارخانه صورت می پذیرد و تلفن گویا جهت تسهیل امر تهیه گردیده است . روش های کار در خصوص ارتباط با مشتریان، بصورت آزمایشی،امتحان می گردد. ارزیابی داده های شکایت
۳ کلیه گروه های مشتریان، حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری از تاریخ صدور برگفروشاولین محموله خود را دریافت می نمایند.
(مشتریان سیمان بر در اولویت تحویل قرار دارند.)
– محدودیت های ترافیکی اعمال شده از طرف راهنمایی و رانندگی و شرایط نامساعد جوی و جغرافیایی
– عدم تأمین به موقع کیسه
– دستورالعملهای
کارگروه های سیمانی
-کلیه مشتریان در صورت اعلام بار، محموله خود را در مدت ۲ روز کاری دریافت می نمایند. – شماره تلفن جهت پیگیری
– تعریف مشتریان واسطه و مصرف کننده توسط سیستم واحد زمان بندی
جهت اجرای موثر شناسه،سیستم تشویقی و ارزیابی عملکرد،اجرا شود. تجدید نظر در رقابت بازاریابی و انجام تحقیقات بازار
۴ جهت اطلاع خریدار از روند تحویل بار به محض خروج بار پیامکی به شماره تلفن همراه مشتری ارسال می گردد. اختلال در شبکه مخابراتی در صورت فراهم شدن امکانات زیر ساختی، سایر موارد مراحل فروش از طریق سامانه پیامک به مشتری اعلام می شود. طریقه پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان ، مطابق با الزامات استاندارد ۱۰۰۰۴ می باشد. از مشتریان در خصوص مناسب بودن شناسه نظر سنجی به عمل می آید. تغییر توسعه امکانات فیزیکی و زیر ساخت ها و تلاش جهت افزایش پاسخگویی به مشتریان
۵ تعهدات شرکت درقبال کیفیت سیمان تولیدی :
– تولید سیمان منطبق با استاندارد ملی ایران
– پایش مستمر کیفیت با انجام آزمون های فیزیکی و شیمیایی منطبق با الزامات ISO / IEC 17025در آزمایشگاه های مجهز شرکت
– کنترل وزن بسته بندی پاکت ها با سیستم مکانیزه اتوپکر
– ارائه انواع بسته بندی ( پروپیلن یا کرافت )
در صورت داشتن موجودی
این شرکت در صورت عدم رضایت مشتری از کیفیت سیمان تحویلی بر اساس الزامات فوق، در صورت اثبات ادعا به همان میزان سیمان با کیفیت به مشتری تحویل خواهد داد.
در صورت وقوع موارد پیش بینی نشده در زمان تولید محصول -کیفیت محصول، خدمات مناسب و رضایت کامل مشتریان هدف تاکید شده شناسه می باشد.
-بازه زمانی رسیدگی به مباحث کیفیتی، حداکثر ۲ ماه از تاریخ تحویل می باشد.
طریقه مطرح کردن شکایت در ارتباط با محصول بصورت تلفنی،حضوری،اینترنتی و کتبی از طریق ذیل می باشد
شماره تلفن:۴۵۳۸۲۹۶۵-۰۲۶ داخلی ۱
ایمیل:
info@abyekcement.com
وبسایت:
www.abyekcement.com
آدرس: کیلومتر ۸۰ اتوبان تهران – قزوین
نام مسئول: میثم رحمانی
سازمان تلاش لازم را در جهت انتشار شناسه رفتاری و افزایش طرق دسترسی جهت اطلاع رسانی به مشتریان انجام میدهد. گسترش رویکرد مشتری مداری در سازمان
۶ شرکت متعهد می شود کلیه محصولات تولیدی خود را بر اساس نرخ نامه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به فروش برساند. قوانین ابلاغ شده ازطرف انجمن صنفی و
کار گروه های سیمانی
در صورت هر گونه تغییر در قیمت سیمان، ما به التفاوت مبلغ پرداختی به صورت افزایش یا کاهش در میزان تحویل سیمان اعمال خواهد شد. طریقه مطرح کردن درخواست از طریق واحد ارتباط با مشتریان می باشد.
شماره تماس واحد ارتباط با مشتریان:۴۵۳۸۲۹۶۵-۰۲۶ داخلی (۱)
وجود سند برنامه ریزی استراتژیک و تعریف شاخص و پروژه های بهبود برگزاری جلسات با کلیه ذینفعان

 

 

کد فرم : CDGI 004 بازنگری : ۰۴