مولفه های آیین کار ارتباط با مشتریان

 

ردیف تعهد (وعده) محدودیت‌های وعده ابلاغ شده به مشتری دیگر مفاد آیین کار اطلاعات پشتیبان فعالیت برنامه ریزی ، طراحی ، توسعه و اجرای آیین کار فعالیت نگهداری و بهبود شاخص عملکردی
۱ چنانچه از تاریخ دریافت مدارک خرید تا صدور برگ فروش (حداکثر یک روز کاری) و از تاریخ صدور برگ فروش تا تایید نهایی آن (حداکثر ۲ روز کاری) زمان بیشتری طی شود ، براساس سیاست های کمیته فروش و پس از طرح در جلسه ، چنانچه نیاز به جبران خسارت تشخیص داده شود ، خسارت وارد شده جبران می گردد . در صورت کامل نبودن مدارک خرید از سوی مشتری مدت زمان مذکور از زمان تکمیل شدن مدارک محاسبه می گردد . فلوچارت مراحل رسیدگی به شکایات شماره تلفن ارتباط با مشتریان جهت تکمیل مدارک و مستندات و ارائه راهنمایی های لازم جهت ثبت شکایت و پیگیری دریافت خسارت توسط مشتری استفاده از نظرات پرسنل فروش و ارائه راهنمایی های لازم به مشتری انجام ممیزی‌های داخلی ، بررسی خروجی های جلسات کمیته فروش و صدور اقدام اصلاحی درصد برگه‌های فروش صادر شده خارج از زمان مقرر
۲ چنانچه وزن بار شامل تعداد کیسه ، وزن کیسه و یا وزن بار فله از میزان درخواست شده توسط مشتری به هر دلیل کمتر باشد ، پس از طرح در جلسه کمیته فروش درصورت تشخیص ، نسبت به جبران خسارت وارد شده اقدامات لازم صورت می پذیرد . در صورتی که کوتاهی از جانب افرادی بغیر از پرسنل شرکت صورت گرفته باشد ، جبران خسارت پس از طرح دعاوی حقوقی در مجامع ذی‌صلاح قابل پیگیری است . فلوچارت مراحل رسیدگی به شکایات شماره تلفن ارتباط با مشتریان جهت ارائه راهنمایی های لازم به منظور ارسال مدارک و مستندات مربوط به اختلاف میزان بار و چگونگی دریافت خسارت توسط مشتری استفاده از نظرات پرسنل فروش و ارائه راهنمایی های لازم به مشتری انجام ممیزی‌های داخلی ، بررسی خروجی های جلسات کمیته فروش و صدور اقدام اصلاحی تعداد گزارشات دریافتی مغایرت بار از سوی مشتری
۳ چنانچه براساس گزارش مشتری کیسه های ارسال شده دچار پارگی شده باشند و تعداد کیسه های پاره شده از حد طبیعی خارج شود ، پس از طرح در جلسه کمیته فروش ، نسبت به نحوه جبران خسارت اقدامات لازم در دستور کار قرار می گیرد . در صورتی که تعداد کیسه های پاره شده از لحاظ عرف ، معقول نباشد ، موضوع قابلیت طرح در جلسه کمیته فروش را دارد . فلوچارت مراحل رسیدگی به شکایات شماره تلفن ارتباط با مشتریان جهت ارائه راهنمایی های لازم به منظور ارسال مدارک و مستندات مربوط به تعداد کیسه های پاره شده و چگونگی دریافت خسارت توسط مشتری استفاده از نظرات پرسنل فروش و ارائه راهنمایی های لازم به مشتری انجام بررسی های لازم درخصوص کیفیت کیسه های سیمان و نظارت های دوره ای بر نحوه بارگیری تعداد گزارش های دریافتی از پارگی کیسه
۴ چنانچه کیفیت سیمان تحویلی به مشتری از استانداردهای لازم برخوردار نباشد و شاخص های تعریف شده مربوط به آزمون های فیزیکی و شیمیایی ، توسط آزمایشگاه های معتمد سازمان ملی استاندارد مردود اعلام گردد ، پس از طرح در جلسه کمیته فروش و انجام آزمون مجدد براساس نمونه های آرشیوی مربوط به همان تاریخ ، در صورت تأیید عدم کیفیت ، به همان میزان سیمان با کیفیت به مشتری تحویل داده خواهد داد . درصورتی که مدت زمان و شرایط نگهداری سیمان تحویلی قابل قبول باشد و مورد تأیید آزمایشگاه های همکار استاندارد قرار گرفته باشد ، موضوع قابلیت طرح در جلسه کمیته فروش را دارد . استاندارد ملی ایران شماره تلفن ارتباط با مشتریان جهت ارائه راهنمایی های لازم به منظور ارسال مدارک و مستندات مربوط به عدم کیفیت محصول و چگونگی دریافت خسارت توسط مشتری استفاده از نظرات کارشناسی صاحب نظران حوزه مرتبط انجام آزمون های مختلف به روش های گوناگون در راستای جلوگیری از بروز مشکلات کیفی تعداد شکایات دریافت شده از کیفیت محصول
۵ چنانچه حسن رفتار در برخورد با ارباب رجوع صورت نگرفته و نحوه ارائه خدمات به آن شفاف و مستند نباشد و اطلاع رسانی کافی در رابطه با خدمات قابل ارائه انجام نگردد که به نحوی منجر به تضییع حقوق ارباب رجوع شده و موجب نارضایتی مشتری گردد موضوع تا حصول رضایت مشتری توسط واحد فروش ادامه می یابد. درصورتی که پرسنل در نحوه رفتار با ارباب رجوع کوتاهی ورزند، موضوع در جلسه کمیته فروش مطرح می شود. فلوچارت مراحل رسیدگی به شکایات شماره تلفن ارتباط با مشتریان جهت پیگیری موضوع به منظور دریافت اطلاعات مربوط به عدم رفتار مناسب پرسنل و چگونگی رضایتمندی مشتری برگزاری دوره های آموزشی در خصوص نحوه ارتباط با مشتریان و تکریم آنان دریافت بازخورد از مشتریان و کوشش در جهت رفع موارد انحرافی تعداد شکایات دریافت شده ازنحوه رفتار پرسنل

جهت مطرح کردن شکایت در ارتباط با محصول ، از طریق راه های ارتباطی مانند تلفن ، اینترنت ، بصورت کتبی و یا حضوری میتوان اقدام نمود .

شماره تلفن : ۰۲۶۴۵۳۸۳۲۴۸
ایمیل : sale@abyekcement.com

ایمیل صادرات : export@abyekcement.co
وبسایت : www.abyekcement.com
آدرس : استان البرز ، نظرآباد ، شرکت سیمان آبیک

در صورت عدم کسب نتیجه مورد نظر طرفین ، موضوع پس از ارجاع به هلدینگ فارس و خوزستان ، از طریق مرجع ذیصلاح (داور تعیین شده هلدینگ) تا تعیین تکلیف نهایی مورد حل و فصل قرار می گیرد .

کد فرم : CDGI 004 بازنگری : ۰۵