ارتباط با واحد فروش

سیمان آبیک

آدرس کارخانه
کیلومتر ۸۰ اتوبان تهران قزوین کارخانه سیمان آبیک

مدیریت فروش : ۳۳۱۳۰۵۴۱ – ۰۲۱

دفتر فروش :45383289-026 و 45383248-026

فکس : ۴۵۳۸۳۰۳۴ – ۰۲۶

تادییه فکس : 02645382965

امور پورتال مشتریان : 45382965-026

حسابداری فروش : 45382710-026

زمانبندی و تحویل : 45383890-026

صادرات : 45383891-026

شکایت مشتریان :45382964-026

تلفن کارخانه : 71-02645382570

دفتر تهران
خیابان شهید مطهری - خیابان سلیمان خاطر
پلاک 115- طبقه دوم

تلفن : 88304893-021

فکس : 88829563-021