مشتری گرامی ؛مدیریت محترم شرکت/فروشگاه

  چنانچه تمایل دارید در لیست تأمین کنندگان کالا و خدمات پیمانکاری شرکت سیمان آبیک (سهامی عام) قرار بگیرید، لطفاً اطلاعات درخواستی در فرم ذیل را تکمیل و به این شرکت ارسال فرمایید .

  اطلاعات عمومی:

  نام شرکت /فروشگاه

  نام مدیر عامل/ مالک

  نوع فعالیت

  توضیحات درباره زمینه فعالیت

  شماره ثبت

  محل ثبت

  تاریخ ثبت

  کد ملی/شناسه ملی

  کد اقتصادی شرکت

  آدرس دفتر مرکزی/فروشگاه

  شماره تماس

  تلفن همراه

  شماره فکس

  صندوق پستی

  پست الکترونیکی

  آدرس سایت

  مدارک درخواستی:

  نوع شرکت

  نوع مدارک

  تصویر کارت ملی

  گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی

  فایل ضمیمه

  (تصویر کارت ملی)

  (گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی)