بسمه تعالی

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

شـرکت سیمان آبیک (سهامی عام)

شرکت سیمان آبیک  به عنوان بزرگترین تولید کننده سیمان کشــور ، دارای تجربه تحقیقاتی در تـولید سیمانهای متنوع , خط مشـی  خود را در سیستم مدیریت  یــکپارچه  (کـیفیت ، محیـط زیست ، ایـــمنی ، انــــرژی ، ارتباط با مشتریان و مدیریت ریسک) بر اساس استــانـــداردهــــای

ISO 9001 , 14001: 2015  ,  OHSAS 18001: 2007   , ISO 50001:2011 , IS0 31000: 2018 ,ISO 10003:2007 ,  ISO 10004:2012    , ISO 10002:2014 ,   ISO 10001:2007

به شرح زیر اعلام می دارد :

 مدیریت سیمان آبیک با تکیه بر ارزشهای انسانی و با  اعتقاد بر کنترل کیفیت محصول ، حفظ محیط زیست  و ایمنی و بهداشت کارکنان و کنترل و کاهش مصرف انرژی  و حفظ منافع مشتریان و سایر ذینفعان با شعار :

” تـولیــد سبــز ، محصــول بـرتــر و محیط زیــست سالم “

در تمام مراحل فرآیند تأکید داشته و از طریق اهداف ذیل ، بر بهبود مستمر سیستم مدیریت یکپارچه با  تفکر مبتنی بر مدیریت ریسک، بر اساس استانداردهای معتبر ملی و جهانی  و در انطباق با الزامات قانونی اصرار ورزیده  است .

☑  طراحی و تولید محصولات جدید ، طبق خواسته مشتری و منطبق با استانداردهای معتبر ملی و بین المللی .

☑  بهبود مستمر شاخص های کنترل فرآیندی در راستای ارتقاء سطح بهره وری فرآیندها.

☑  توسعه توانمندی ها ، مهارت ها و صلاحیت های کارکنان در حوزه های مدیریت ریسک و مدیریت دانش .

☑  حصول اطمینان از دسترسی آسان و مناسب مشتریان و سایر ذی نفعان به شناسه رفتاری و اجرای متعهدانه و اثربخش آن .

☑ بهبود مستمرفرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت رضایت مشتریان و تلاش در جهت افزایش رضایت مشتریان   .

☑ پاسخگویی سریع ، صادقانه و منصفانه و مناسب به شکایات و بازخورهای مشتریان و اجرای اثربخش رسیدگی به شکایات مشتریان .

☑  پیشگیری و کاهش مستمر مصدومیت ها، بیماریهای شغلی و آلودگی  های محیط زیستی .

☑  اخذ مشاوره و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های مرتبط با امور ایمنی و بهداشت شغلی .

☑   اتخاذ رویکردی یکپارچه ، فعالانه ومستمر برای مدیریت ریسک ها از طریق نهادینه سازی مدیریت ریسک در فرآیندهای شرکت  .

☑  حصول اطمینان از در دسترس بودن اطلاعات و منابع ضروری در جهت بهبود مستمر عملکرد انرژی .

☑ بهینه سازی مصرف انرژی از طریق بررسی ارتقاء ویا جایگزین نمودن تجهیزات انرژی بر .

☑ سنجش و اندازه گیری مستمر تولید و مصارف حامل های انرژی در کارخانه و ارزیابی انطباق .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  کارکــنان سیـمان آبیـک مشتریان و طرفهای ذینفع را بخشی از سازمان خود دانسته و با تعهد به پاسخگویی در قبال جامعه و کلیه ذینفعان ، برای حفظ منافع مشترک به این شعار عمل می کنند :

“ایمن کار کنیم ، با کیفیت تولید کنیم و سالم تحویل دهیم“

مدیریت و کارکنان شرکت سیمان آبیک ، خود را متعهد به رعایت این بیانیه ، استقرار سیستم مدیریت یکپارچه و نگهداری و بازنگری و ارزیابی اهداف آن در فواصل زمانی معین می دانند .

علی اصغر گرشاسبی

مدیر عامل

تاریخ بازنگری : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

کد فرم : MAGI 020 بازنگری : ۰۶


ویرایش این