دفاتر فروش و نمایندگی ها

کارخانه : کیلومتر ۸۰ اتوبان تهران قزوین کارخانه سیمان آبیک
مدیریت فروش : ۳۳۱۳۰۵۴۱ – ۰۲۱ فکس : ۴۵۳۸۳۰۳۴ – ۰۲۶
دفتر مرکزی فروش : ۴۵۳۸۳۲۴۸ – ۰۲۶ , ۴۵۳۸۳۲۸۹ – ۰۲۶ فکس : ۴۵۳۸۳۰۳۴ – ۰۲۶
بخش صادرات : ۴۵۳۸۲۹۶۵ – ۰۲۶ فکس : ۴۵۳۸۳۰۳۴ – ۰۲۶
حسابداری فروش : ۴۵۳۸۲۷۱۰ – ۰۲۶ فکس : —
دفتر تهران : میدان آرژانتین – بلوار بیهقی – خیابان ۱۶ – پ ۲۸
تلفن : ۸۸۷۳۶۹۸۸-۰۲۱
دورنویس : ۸۸۷۳۹۵۱۷ – ۰۲۱
دفتر کرج : میدان فجر – بلوار سرداران – روبروی خیابان فرهنگیان – ساختمان یاسمین – طبقه سوم
تلفن : ۳۲۷۱۵۳۶۴ -۰۲۶
دورنویس : ۳۲۷۳۵۸۱۴-۰۲۶
دفتر قزوین : بلوار آیت ا… خامنه ای – نرسیده به میدان ولیعصر – کوچه گلستان ۴ – روبه روی بانک مسکن
تلفن : ۲۵۶۶۱۱۲ – ۰۲۸۱
دورنویس : ۲۵۶۶۱۱۳-۰۲۸۱

شکایات مشتریان :

۰۲۶-۴۵۳۸۳۲۸۹

۰۲۶-۴۵۳۸۳۲۴۸

۰۲۶-۴۵۳۸۲۹۶۵

[row]
[span12]
[span3]
فرم درخواست خرید سیمان حضوری
pdf
[/span3]
[span3]
فرم درخواست خرید سیمان غیرحضوری
pdf
[/span3]
[/span12]

[/row]