ارتباط

واحد فروش

img03

پل ها ارتباطی

آدرس دفتر فروش مرکزی : کیلومتر ۸۰ اتوبان تهران- قزوین کارخانه سیمان آبیک

تلفن دفتر فروش : ۴۵۳۸۳۲۸۹ – ۰۲۶ دورنویس دفتر فروش : ۴۵۳۸۳۰۳۴ – ۰۲۶

آدرس پست الکترونیکی : sale@abyekcement.com تلفن تماس واحد ارتباط با مشتریان : ۴۵۳۸۳۲۸۹ – ۰۲۶

شکایات مشتریان : ۰۲۶-۴۵۳۸۳۲۸۹ ۰۲۶-۴۵۳۸۳۲۴۸ ۰۲۶-۴۵۳۸۲۹۶۵

Asset 2

فرم درخواست خرید سیمان غیرحضوری

فرم درخواست خرید سیمان حضوری