ارتباط با واحد سهام


سیمان آبیک

آدرس امور سهام
استان البرز- نظرآباد -کیلومتر ۸۰ اتوبان تهران – قزوین

تلفن امور سهام : ۳۳۱۱۱۶۴۷– ۰۲۱

ایمیل امور سهام: Saham@abyekcement.com

کدپستی : ۳۳۳۱۹۵۴۱۳۴

صندوق پستی :۳۳۳۱۵/۱۵۳