(+9821) 88733200 - 33130459-60

Portfolio Category: آخرین محصولات

سیمان پرتلند پوزولانی

سیمان پرتلند پوزولانی وجود پوزولان در این نوع سیمان باعث کاهش گرمای هیدراتاسیون و افزایش دوام سیمان در محیط های خورنده بویژه سولفاتها و بعضاً کلر می گردد.با توجه به اینکه سیمان پوزولانی آبیک با استفاده از کلینکر با C3A کمتر از 8 درصد تولید می گردد ، افزایش دوام سیمان وبتن و کاهش گرمای هیدراسیون...
اطلاعات بیشتر

سیمان پرتلند پوزولانی ویژه

سیمان پرتلند پوزولانی ویژه این محصول به منظور استفاده در بتن ریزی های حجیم ( سدها ، فونداسیونها ، پل ها و ...) و مناطقی که احتمال وقوع واکنش های سیلیکاتی - قلیایی وجود دارد ، طراحی و تولید گردیده است.سابقه مصرف سیمان پرتلند پوزولانی ویژه آبیک در سدهایی نظیر خدا آفرین ، شهریار ، گلابر...
اطلاعات بیشتر

سیمان پرتلند بلین زیاد ( پرتلند ویژه)

سیمان پرتلند بلین زیاد ( پرتلند ویژه) مهمترین ویژگی این محصول نرمی بسیار زیاد می باشد.نرمی زیاد این محصول باعث میشود تا سیمان در زمان کوتاهتری سخت شده و مقاومتهای اولیه آن افزایش یابد.کاربرد این نوع سیمان در مواردیکه گیرش اولیه سریع و مقاومت اولیه زیاد مورد نظر باشد ( نظیر سد ، بتن پرمقاومت ،...
اطلاعات بیشتر

سیمان پرتلند ۴۲۵ – ۱

سیمان پرتلند 425 - 1 با استفاده از این نوع سیمان میتوان مقاومت بیشتری در بتن ( با حفظ شرایط مشابه ) بدست آورد.مصرف این نوع سیمان در مواردیکه مقاومت زیاد مورد نظر باشد ، نظیر فونداسیون ، ستون ، پل ، تونل و ... توصیه می شود.استفاده از این نوع سیمان در محیط های سولفاته...
اطلاعات بیشتر