(+9821) 88733200 - 33130459-60

سیمان پرتلند پوزولانی

سیمان پرتلند پوزولانی
وجود پوزولان در این نوع سیمان باعث کاهش گرمای هیدراتاسیون و افزایش دوام سیمان در محیط های خورنده بویژه سولفاتها و بعضاً کلر می گردد.با توجه به اینکه سیمان پوزولانی آبیک با استفاده از کلینکر با C3A کمتر از ۸ درصد تولید می گردد ، افزایش دوام سیمان وبتن و کاهش گرمای هیدراسیون سیمان قابل توجه می باشد. بطور قابل توجهی فراهم می گردد. سایر مزایای سیمان پرتلند پوزولانی نسبت به سیمان پرتلند معمولی عبارتند از : سبک تر بودن وزن بتن ، تحمل حرارت زیادتر ، پلاستیسیته ، نفوذپذیری کمتر، عایق بودن بیشتر

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.