(+9821) 88733200 - 33130459-60

سیمان پرتلند پوزولانی ویژه

سیمان پرتلند پوزولانی ویژه
این محصول به منظور استفاده در بتن ریزی های حجیم ( سدها ، فونداسیونها ، پل ها و …) و مناطقی که احتمال وقوع واکنش های سیلیکاتی – قلیایی وجود دارد ، طراحی و تولید گردیده است.سابقه مصرف سیمان پرتلند پوزولانی ویژه آبیک در سدهایی نظیر خدا آفرین ، شهریار ، گلابر ، تالوار ، سیاه بیشه ، کینه ورس ، نمرود ،ژاوه ، آزاد کردستان ، آغ چای و قلعه گیز وجود دارد .نتایج بسیار مطلوب استفاده از این نوع سیمان در جهت کاهش گرمای هیدراتاسیون ، کنترل واکنش های سیلیکاتی – قلیایی و سایر آزمایشات بتنی کامل ( مقاومت و دوام ) در شرکت موجود و به متقاضیان ارائه می گردد.تنظیم نرمی و افزایش آن به مقادیر تقریبی Cm2/gr 4000 ، استفاده از آن را برای پرده های تزریق میسر ساخته است.

محصول مذکور به عنوان برترین محصول R&D کشور انتخاب گردیده است.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.