(+9821) 88733200 - 33130459-60

هیات مدیره

اعضای هیئت مدیره به نمایندگی از سمت
untitled2 محمود موذن چی شرکت سیمان بهبهان رئیس هیئت مدیره(غیر موظف)
z عزت الله زنگنه شرکت سیمان فارس نو نایب رئیس هیئت مدیره(غیر موظف)
IMG10403053 علی‌اصغر گرشاسبی شرکت سیمان فارس و خوزستان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
heydari محمد حیدری شرکت سیمان خوزستان عضوهیئت مدیره( موظف)