(+9821) 88733200 - 33130459-60

مناقصه ها

شرح مناقصه مشخصات تعداد/مقدار تاریخ اعتبار جزئیات دانلود اطلاعات / فرم مناقصه
مناقصه خدمات تعمیرات موتوری، روشنایی و مخابرات کارخانه سیمان به فایل های پیوست رجوع شود ۱۳۹۸٫۰۲٫۰۵ winrar winrar
مناقصه خرید سنگ گچ به فایل های پیوست رجوع شود ۵۰۰۰۰ تن ۱۳۹۸٫۰۲٫۰۲ به فایل های پیوست رجوع شود winrar
مناقصه خرید سنگ بوکسیت به فایل های پیوست رجوع شود ۵۰۰۰۰ تن ۱۳۹۸٫۰۲٫۰۲ به فایل های پیوست رجوع شود winrar
مناقصه انجام تخریب و تخلیه کوره و گریت ۹۸٫۰۱٫۲۵
انجام عملیات نظافت ، پاکسازی ، نقاط مختلف کارخانه ۹۸٫۰۱٫۲۵
انجام تخریب و تخلیه کوره و گریت ۹۷٫۱۲٫۲۵
مناقصه حمل سنگ آهن ۹۷٫۱۱٫۰۷
بارگیری و حمل سنگ آهک،آهن و پوزولان در معدن سیمان آبیک ۹۷٫۱۱٫۰۶
بارگیری و حمل کلینکر و مواد افزودنی ۹۷٫۰۹٫۰۸
خرید ۵۰۰۰۰ تن سنگ گچ ۵۰۰۰۰ تن ۹۷٫۰۷٫۱۷
خرید ۵۰۰۰۰ تن سنگ بوکسیت ۵۰۰۰۰ تن ۹۷٫۰۷٫۱۷
اجرای عملیات نسوزکاری ۹۷٫۰۷٫۲۴
انجام عملیات نظافت به فایل های پیوست رجوع شود ۹۶٫۱۲٫۷
آگهی مناقصه خرده کاری ساختمان به فایل پیوست رجوع شود ۹۶٫۰۵٫۱۰
آگهی مناقصه حمل و بارگیری کلینکر به فایل پیوست رجوع شود ۹۶٫۰۲٫۲۰
آگهی مناقصه انجام عملیات نظافت و پاکسازی محوطه تولید به فایل پیوست رجوع شود  ۹۶٫۰۱٫۳۱
آگهی شناسایی پیمانکار نسوزکاری به فایل پیوست رجوع شود ۹۵٫۱۱٫۳۰
آگهی شناسایی پیمانکار به فایل پیوست رجوع شود
مناقصه استخراج و دپو خاک معدن به فایل پیوست رجوع شود ۹۵٫۰۳٫۰۵
مناقصه اجاره خودرو دو دیفرانسیل پاترول، پاژن و … مدل ۸۸ به بالا ۱ ۹۵٫۰۲٫۰۴
مناقصه نوار زنجیر انتقال مواد  ۳۰۰ متر  ۹۱٫۱۰٫۱۷
مناقصه خرید تجهیزات سوخت رسانی ۹۱٫۸٫۲۱
مناقصه نگهبانی ۹۱٫۷٫۲
مناقصه تأمین نیروی انسانی اداری خدماتی ۹۱٫۷٫۲
مناقصه تأمین نیروی انسانی فنی ۹۱٫۷٫۲
مناقصه کلوخه سنگ گچ SO3 حداقل ۴۲درصد
MGO حداکثر ۲درصد
درصد خلوص حداقل ۹۰درصد
۱۰۰ هزار تن ۹۱٫۳٫۲۰
خرید کابل طبق فایل پیوست طبق فایل پیوست ۹۱٫۲٫۲۵
خرید کابل طبق فایل پیوست ۹۰٫۹٫۲