(+9821) 88733200 - 33130459-60

فرآیند رسیدگی به شکایات مشتریان

شرکت سیمان آبیک
فرآیند رسیدگی به شکایات مشتریان

“ما ماده بی بدیل توسعه را با کیفیتی ممتاز تولید می کنیم ”

مسئول انجام فعالیتشرح فعالیت
واحد ارتباط با مشتريان1- ثبت شکایت
واحد ارتباط با مشتريان2- اعلام وصول شکایت ، انجام ارزیابی اولیه و ارجاع به واحد مربوطه
واحد ارتباط با مشتريان +
مدير فروش+نماینده مدیریت
3- پاسخ به شکایت
واحد ارتباط با مشتريان4- اخذ نظریه کارشناسی و انتقال تصمیم به شاکی
واحد ارتباط با مشتريان5- فرجام بخشی به شکایت
واحد ارتباط با مشتريان +
نماینده مدیریت
6- تکمیل و ارزیابی شکایت و فرایند رسیدگی به شکایت
تلفن های تماس کارخانه : ۶۰-۳۳۱۳۰۴۵۹-۰۲۱
شماره فکس : ۳۳۱۳۰۶۰۳-۰۲۱
تلفن‌های تماس واحد ارتباط با مشتریان :

۰۲۶-۴۵۳۸۳۲۸۹

۰۲۶-۴۵۳۸۳۲۴۸

۰۲۶-۴۵۳۸۲۹۶۵
آدرس سایت : WWW.AbyekCement.Com
پست الکترونیکی : Info@ AbyekCement.Com
آدرس محل شرکت : کیلومتر ۸۰ اتوبان تهران – قزوین
صندوق پستی : ۱۵۳/۳۳۳۱۵
کد فرم : CDGI 001 بازنگری : ۰۰