(+9821) 88733200 - 33130459-60

ضوابط فروش داخلی

ضوابط فروش داخلی

(( مدارک مورد نیاز جهت فروش سیمان به متقاضیان در بخشهای مختلف))

بخش عمرانی

 • اخذ درخواست از اشخاص حقوقی و حقیقی ( شرکت / سازمان / تعاونی مسکن و دامداری و …..) معرفی نماینده خرید
 • اخذ کپی کارت ملی نماینده خرید
 • رویت پیمان نامه و یا جواز کسب
 • تکمیل فرم خرید سیمان

فروش مستقیم ( جوازی )

 • رویت جواز ساخت معتبر و اخذ کپی آن برای جواز با متراژ بالای ۱۰۰۰ متر ( زیر ۱۰۰۰ متر با نظر مسئول فروش)
 • اخذ کپی کارت ملی خریدار و یا نماینده خریدار
 • اخذ کپی وکالت در خصوص خریدارانی که وکالتنامه دارند
 • تکمیل فرم خرید سیمان

عاملین

 • فروش به تعاونیها و عاملینی که سابقه خرید دارند به هر میزان درخواستی
 • اخذ معرفی نامه از تعاونی ها و کپی کارت ملی نماینده خرید
 • تکمیل فرم خرید سیمان

سیمانبر

 • فروش به سیمانبرانی که دارای سابقه خرید دارند به هر میزان درخواستی
 • اخذ معرفی نامه از شرکت و کپی کارت ملی نماینده خرید
 • تکمیل فرم خرید سیمان

سایر متقاضیان

 • متقاضیانی که در هیچ یک از قالبهای فوق قرار نمیگیرند با توجه به شرایط بازار با ارائه درخواست به هر میزان و ارائه کپی کارت ملی و تکمیل فرم خرید سیمان در قالب کد آزاد (مقطعی با نظر مسئول فروش) قابل اقدام خواهد بود.

تبصره ۱ : درخواست جدید از تعاونیها و عاملین و سیمانبران با نظر مسئول فروش قابل اقدام خواهد
تبصره ۲ : در شهرهای رباط کریم ، شهریار ، اسلامشهر و استانهای گیلان و مازندران متراژ برای جوازهای ساخت وجود ندارد .
دانلود فرم های مربوطه

فرم درخواست خرید سیمان حضوری
فرم درخواست خرید سیمان غیرحضوری