(+9821) 88733200 - 33130459-60

شناسه رفتاری

ردیفتعهد (وعده)محدودیت های ابلاغ شده به مشتریسایر شرایط دستورالعملاطلاعات پشتیبانفعالیت برنامه ریزی ، طراحی،تدوین و پیاده سازی دستورالعملفعالیت نگهداری و بهبود
1از زمان دریافت مدارک خرید تا صدور برگفروش حداکثر 1 روز کاری و از تاریخ صدور برگفروش تا تایید نهایی آن حداکثر 2 روز کاری می باشد.در صورت کامل نبودن مدارک خرید از سوی مشتری، مدت زمان مذکور افزایش می یابد.بر اساس دستورالعمل صدور قرارداد فروش (CDWI001)-شماره تلفن جهت پیگیری
- اطلاعات ارائه شده توسط مشتری به همراه فرم ها
از نظرات گروه های مشتاق،نظیر کارکنان،مشتریان،عاملان ،اعضای انجمن ،تأمین کنندگان صنفی و سایر ذی نفعان شناسه جهت طراحی شناسه و تعهدات درخواستی ایشان استفاده می گرددانجام ممیزی داخلی و پیگیری اقدامات
2در راستای سهولت دسترسی مشتریان به کلیه خدمات فروش(شامل نحوه انجام خرید، اعلام مانده ریالی و تناژی، تبدیل محصول و ... )، ارائه خدمات از طریق دفاتر آبیک، تهران، قزوین، کرجانجام می گیرد.فروش سیمان کمتر از 48تنانجام نمی شود.-شرایط فروش و تحویل در تمامی دفاتر مشابه می باشد.
- به درخواست های ابطال برگفروش و تسویه ریالی مشتریان جوازی(در صورت نیاز) در دفتر آبیک رسیدگی خواهد شد.
لیست عاملین و آدرس آنها
آدرس دفاتر فروش
روش های كار در خصوص ارتباط با مشتریان، بصورت آزمایشی،امتحان می گردد.ارزيابي داده هاي شكايت
3کلیه گروه¬های مشتریان، حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری از تاریخ صدور برگفروشاولین محموله خود را دریافت می نمایند.
(مشتریان سیمان بر در اولویت تحویل قرار دارند.)
محدودیت های ترافیکی اعمال شده از طرف راهنمایی و رانندگی و شرایط نامساعد جوی و جغرافیایی-کلیه مشتریان در صورت تمايل محموله خود را در مدت 2 روز کاری دریافت می نمایند.- شماره تلفن جهت پیگیری
- تعریف مشتریان واسطه و مصرف کننده
جهت اجرای موثر شناسه،سیستم تشویقی و ارزیابی عملکرد،اجرا شود.تجديد نظر در رقابت بازاريابي و انجام تحقیقات بازار
4جهت اطلاع خریدار از روند تحویل بار به محض خروج بار پیامکی به شماره تلفن همراه مشتری ارسال می گردد.اختلال در شبکه مخابراتیدر صورت فراهم شدن امکانات زیر ساختی، سایر موارد مراحل فروش از طریق سامانه پیامک به مشتری اعلام می شود. طریقه پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان ، مطابق با الزامات استاندارد 10004 می باشد.از مشتریان در خصوص مناسب بودن شناسه نظر سنجی به عمل می آید.تغيير توسعه امکانات فیزیکی و زیر ساخت ها و تلاش جهت افزایش پاسخگویی به مشتریان
5تعهدات شرکت درقبال کیفیت سیمان تولیدی :
- تولید سیمان منطبق با استاندارد ملی ایران
- پایش مستمر کیفیت با انجام آزمون های فیزیکی و شیمیایی منطبق با الزامات ISO / IEC 17025در آزمایشگاه های مجهز شرکت
- کنترل وزن بسته بندی پاکت¬ها با سیستم مکانیزه اتوپکر
- ارائه انواع بسته بندی (پروپیلن یا کرافت) با انتخاب مشتری
این شرکت در صورت عدم رضایت مشتری از کیفیت سیمان تحویلی بر اساس الزامات فوق، در صورت اثبات ادعا به همان میزان سیمان با کیفیت به مشتری تحویل خواهد داد.
در صورت وقوع موارد پیش بینی نشده در زمان تولید محصول-کیفیت محصول، خدمات مناسب و رضایت کامل مشتریان هدف تاکید شده شناسه می باشد.
-بازه زمانی رسیدگی به مباحث کیفیتی، حداکثر 2 ماه از تاریخ تحویل می باشد.

طريقه مطرح كردن شکایت در ارتباط با محصول بصورت تلفنی،حضوری،اینترنتی و کتبی از طریق ذیل می باشد
شماره تلفن:45383248-026 داخلی 1
ایمیل:info@abyekcement.com
وبسایت:www. abyekcement.com
آدرس: کيلومتر 80 اتوبان تهران – قزوين
نام مسئول: میثم رحمانی
سازمان تلاش لازم را در جهت انتشار شناسه رفتاری و افزایش طرق دسترسی جهت اطلاع رسانی به مشتریان انجام میدهد.گسترش رویکرد مشتری مداری در سازمان
6شرکت متعهد می شود کلیه محصولات تولیدی خود را بر اساس نرخ نامه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به فروش برساند.قوانین ابلاغ شده ازطرف انجمن صنفیدر صورت هر گونه تغییر در قیمت سیمان، ما به التفاوت مبلغ پرداختی به صورت افزایش یا کاهش در میزان تحویل سیمان اعمال خواهد شد.طريقه مطرح كردن درخواست از طریق واحد ارتباط با مشتریان می باشد.
شماره تماس واحد ارتباط با مشتریان:45383248-026 داخلی 1
وجود سند برنامه ریزی استراتژیک و تعریف شاخص و پروژه های بهبود برگزاری جلسات با کلیه ذی نفعان
کد فرم : CDGI 004 بازنگری : ۰۳