(+9821) 88733200 - 33130459-60

خط مشی

بسمه تعالی

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

شـرکت سیمان آبیک (سهامی عام)

شرکت سیمان آبیک به عنوان بزرگترین تولید کننده سیمان کشــور ، دارای تجربه تحقیقاتی در تـولید سیمانهای متنوع , خط مشـی خود را در سیستم مدیریت یکپارچه (کیفیت ، محیط زیست ، ایمنی ، انرژی و رضایت مشتریان) بر اساس آخرین ویرایش استــانداردهایISO 9001 ، ISO 14001 ، OHSAS 18001 ، ISO 50001 و ISO 10001-4 به شرح زیر اعلام می دارد :
مدیریت سیمان آبیک با تکیه بر ارزشهای انسانی و با اعتقاد بر کنترل کیفیت محصول ، حفظ محیط زیست و کنترل و کاهش مصرف انرژی با شعار :

” تـولیــد سبــز ، محصــول بـرتــر و محیط زیــست سالم “

در تمام مراحل فرآیند تأکید دارد و از طریق پیشگیری از مصدومیت و بیماریهای شغلی ناشی از فعالیت های سازمان ، بر بهبود مستمر سیستم مدیریت یکپارچه ، بر اساس استانداردهای معتبر ملی و جهانی اصرار ورزیده است .
همچنین این شرکت به منظور رعایت اصول مشتری مداری، اقدام به استـقرار سیستم های مدیریت کیفیت رضایت مشـــتریان نموده و همواره درتحقق اهداف زیر کوشش می کند :

  • طراحی و تولید محصولات جدید ، طبق خواسته مشتری و منطبق با استانداردهای معتبر ملی و بین المللی .
  • پیشگیری و کاهش مستمر آلودگی ، ضایعات ، احتمال بروز خطر .
  • تعلیم و تربیت و توسعه دانش ، مهارت و صلاحیت کارکنان .
  • بهبود مستمر شاخص های کنترل فرآیندی در راستای بهینه سازی فرآیندها و کاهش هزینه های سازمان.
  • بهینه سازی مصرف انرژی از طریق بررسی ارتقاء و یا جایگزین نمودن تجهیزات انرژی بر .
  • سنجش و اندازه گیری مستمر تولید و مصارف حامل های انرژی در کارخانه و ارزیابی انطباق .
  • حصول اطمینان از دسترسی آسان و مناسب مشتریان و سایر ذی نفعان به شناسه رفتاری و اجرای متعهدانه و اثربخش آن .
  • پاسخگویی سریع و مناسب به شکایات و بازخورهای مشتریان و اجرای اثربخش فرآیند رسیدگی به شکایات مشتریان .
  • قضاوت صادقانه – منصفانه و پرهیز از جانبداری در برخورد با مشتریان .
  • بهبود مستمرفرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت رضایت مشتریان و تلاش در جهت افزایش رضایت مشتریان .

کارکــنان سیـمان آبیـک مشتریان و طرفهای ذینفع را بخشی از سازمان خود دانسته و با تعهد به پاسخگویی در قبال جامعه و کلیه ذینفعان ، برای حفظ منافع مشترک به این شعار عمل می کنند :

“ایمن کار کنیم ، با کیفیت تولید کنیم و سالم تحویل دهیم“

مدیریت و کارکنان شرکت سیمان آبیک ، خود را متعهد به رعایت سمت گیری این بیانیه و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه و نگهداری و بازنگری و ارزیابی اهداف آن در فواصل زمانی معین می دانند .
تاریخ بازنگری : ۱۳۹۳/۶/۵
کد فرم : MAGI020