(+9821) 88733200 - 33130459-60

تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ارتباط با مشتریان مبتنی بر استانداردهای ISO10001-4

تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ارتباط با مشتریان مبتنی بر استانداردهای ISO10001-4

ممیزی خارجی مراقبتی سیستم مدیریت کیفیت ارتباط با مشتریان مبتنی بر سری استانداردهای ISO10001-4 در مورخه بیستم دی ماه جاری توسط ممیزین CB توف نورد انجام و گواهینامه های مذکور به مدت یکسال تمدید گردید .

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.