(+9821) 88733200 - 33130459-60

تمدید گواهینامه سیستم مدیریت انرژی سیمان آبیک ISO 50001

طی ممیزی مراقبتی صورت گرفته توسط شرکت مشارکتی توف نورد مورخ ۹۸/۳/۲ ( پنج شنبه ) ، گواهینامه سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001 – 2011 شرکت سیمان آبیک به مدت یکسال تمدید گردید.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.