(+9821) 88733200 - 33130459-60

اطلاعیه

قابل توجه کلیه همکاران شاغل و غیرشاغل فرمهای حق تقدم سهام شرکت تدبیرگران فارس و خوزستان از طریق امور مالی به همکاران دارای سهام شرکت مذکور قابل تحویل می باشد.ضمنا مهلت تعیین شده برای تکمیل و ارسال فرمهای فوق ۹۷/۲/۸ می باشد.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.