(+9821) 88733200 - 33130459-60

ارتباط با واحد فروش

ارتباط با واحد فروش
آدرس دفتر فروش مرکزی : کیلومتر ۸۰ اتوبان تهران- قزوین کارخانه سیمان آبیک
تلفن دفتر فروش : ۴۵۳۸۳۲۸۹ – ۰۲۶
دورنویس دفتر فروش : ۴۵۳۸۳۰۳۴ – ۰۲۶
آدرس پست الکترونیکی : sale@abyekcement.com
تلفن تماس واحد ارتباط با مشتریان : ۴۵۳۸۳۲۸۹ – ۰۲۶

شکایات مشتریان :

۰۲۶-۴۵۳۸۳۲۸۹

۰۲۶-۴۵۳۸۳۲۴۸

۰۲۶-۴۵۳۸۲۹۶۵

فرم درخواست خرید سیمان حضوری
pdf
فرم درخواست خرید سیمان غیرحضوری
pdf