(+9821) 88733200 - 33130459-60

ارتباط با ما

ارتباط با دبیر خانه
 • نام شما*
  0
 • ایمیل شما*
  1
 • موضوع*
  2
 • پیام شما*
  3
 • عبارت امنیتی
  4
 • 5
ارتباط با روابط عمومی
 • نام شما*
  0
 • ایمیل شما*
  1
 • موضوع*
  2
 • پیام شما*
  3
 • عبارت امنیتی
  4
 • 5
ارتباط با واحد فروش
 • نام شما*
  0
 • ایمیل شما*
  1
 • موضوع*
  2
 • پیام شما*
  3
 • عبارت امنیتی
  4
 • 5
ارتباط با واحد IT
 • نام شما*
  0
 • ایمیل شما*
  1
 • موضوع*
  2
 • پیام شما*
  3
 • عبارت امنیتی
  4
 • 5

 

headoffice@abyekcement.com  : دفتر مرکزی

IT@abyekcement.com : IT واحد

sale@abyekcement.com : واحد فروش

info@abyekcement.com : روابط عمومی

dabir@abyekcement.com : دبیرخانه

کارخانه : کیلومتر ۸۰ اتوبان تهران قزوین کارخانه سیمان آبیک
تلفن کارخانه : ۶۰-۳۳۱۳۰۴۵۹ – ۰۲۱
دورنویس کارخانه :۳۳۱۳۰۶۰۳ – ۰۲۱
دورنویس دفتر فروش : ۴۵۳۸۳۰۳۴ – ۰۲۶
دفتر تهران : میدان آرژانتین – بلوار بیهقی – خیابان ۱۶ – پ ۲۸
تلفن : ۸۸۷۳۷۹۵۱-۸۸۷۳۳۲۰۰ – ۰۲۱
دورنویس : ۸۸۷۳۹۵۱۷ – ۰۲۱

شکایات مشتریان :

۰۲۶-۴۵۳۸۳۲۸۹

۰۲۶-۴۵۳۸۳۲۴۸

۰۲۶-۴۵۳۸۲۹۶۵